Prosba mlčící většiny (osobnostem ČR)

Jsme přesvědčeni, že existuje jakási mlčící většina, která cítí a uvědomuje si, že se političtí představitelé sedící v poslanecké sněmovně i senátu dostali naprosto mimo své rozlišovací schopnosti, a nedokáží proto dohlédnout, na jaké dno se dostala naše politická scéna. Ani jedna z parlamentních stran nedokáže reagovat na neuvěřitelné projevy, činy a výroky Miloše Zemana, který z pozice (úřadu) prezidenta České republiky uráží, ponižuje a zesměšňuje své vlastní spoluobčany, a co je nejhorší, neodpustí si jedinou příležitost, aby nepošpinil Ukrajinu, stát, který je jednoznačně napadený cizí mocností, Ruskem.

Touto naší prosbou se obracíme na konkrétní osobnosti, slušné, důvěryhodné a vážené spoluobčany, aby odhodili skromnost, stud nebo obavu a pokusili se spojit, kontaktovat se navzájem a postavit se do čela nás všech, občanů České republiky.

Naše prosba je prosbou obyčejných občanů, kteří jsou plně přesvědčeni, že obrovské množství dalších obyvatel naší republiky nosí podobnou prosbu v srdci i duši. Obracíme se zároveň na všechny, kteří takovéto osobnosti znají, aby se přidali k této naší prosbě a oslovili je a pokusili se je také přesvědčit k témuž.

Prosbu zasíláme nebo předáme konkrétním lidem, o kterých si myslíme, že by mohli a měli „dát hlavy dohromady“. Pevně doufáme, že nás tyto osobnosti vyslyší a že budou schopny najít nějaké řešení, jak zastavit prohlubování beznaděje, do které se tento národ dostal.

Věříme, že naprostá většina obyvatel by si opět chtěla vážit čelních představitelů naší země, ale politické strany a hnutí se dostaly do naprosto neřešitelné situace a je evidentní, že v jejich čele nejsou tak kvalitní lidé, aby si v ní uměli poradit.

Události posledních měsíců jsou ukázkou, že se zástupci vlády a naprostá většina politiků parlamentu a senátu, nejsou schopni postavit bezprecedentnímu porušování základních demokratických pravidel, porušování lidských práv, korupci a klientelismu. Nedokáží se postavit chování a jednání mnohých ústavních činitelů, počínaje prezidentem republiky Milošem Zemanem, které se rozhodně nedá nazvat slušným, kultivovaným a důstojným.

Z veřejných vyjádření, článků a komentářů snad již jakéhokoli politika, se vytratila úcta k druhému a pokora. Ze všech médií slyšíme pouze kritiku, nadávání a házení špíny jeden na druhého.

Prosíme oslovené osobnosti: Zastavte se a zamyslete se nad tím, jak a co by se dalo nebo mělo udělat, abychom my všichni mohli pocítit naději, že může být opravdu lépe. Prosíme, zavolejte si, pošlete si e-maily, pokuste se domluvit a setkat se. Domníváme se, že jste chytří a schopní lidé a jsme přesvědčeni, že se vám nějakou cestu najít podaří. Prosíme, poraďte se, oslovte další, koho znáte, a pokuste se mezi sebou najít ty jedince, kteří by nás, mlčící většinu, dokázali vést. Kteří by se dokázali současným politikům postavit a říci jim, že takto náš stát řídit nechceme a že si to my všichni, občané, nezasloužíme.

Prosíme všechny, ke komu se tento dopis (prosba) dostane, aby jej předali nebo přeposlali těm, o kterých se domníváte, že by mohli pomoci.

Děkujeme

Za iniciativu Listopad ještě neskončil

Petr Suda
listopadjesteneskoncil@centrum.cz

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Dějí se to věci

V tuto chvíli, těchto hodinách si snad ani nejde představit, co se ve světě politiky a ekonomiky děje. Jak se žhaví červené linky. Je k neuvěření, jaký je to v Rusku sešup.

Z pohledu naší vnitřní politiky je právě nyní vidět, že věty v prohlášení, které jsme, jako „Červené karty“ četli 1. 12. 2014 při donášce petic Honzy Němce (více než 100 000 podpisů – zde) a Michaela Kocába (více než 13 000 podpisů – www.distancujemese.cz) Zemanovi na Hrad, najednou nabývají vyššího stupně vážnosti. Citace: „Vzhledem k tomu, že prezident republiky je podle Ústavy České republiky vrchním velitelem ozbrojených sil, nemáme jako občané této země jistotu, že se Miloš Zeman v případě možného mezinárodního konfliktu této své funkce zhostí zodpovědně. Obavu máme zároveň z kvality a odbornosti jeho poradců a nejbližších spolupracovníků.“

Všem, kteří mluvili o strašení a nesmyslnosti těchto vět, snad nyní dojde, že obavy byly a jsou věru na místě. Můžeme jen doufat a modlit se, že v následujících dnech a měsících Rusko a Rusové situaci ustojí. Vyslechneme si a přečteme v médiích mnoho o tom, jak zlý Západ do krize Rusko dotlačil. Dočteme se, jak ti, kteří sankce proti Rusku odsuzovali, zlehčovali a bagatelizovali, budou svůj postoj z toho či onoho důvodu narychlo přehodnocovat. Bude zajímavé, zda někdo z nich dokáže říci, že se spletl.

Ať se situace vyvine jakkoli, nesmíme polevit v postupu proti těm, kteří se především v posledních měsících mohli přetrhnout, aby Putinovi vlezli snad až do postele. Ať už si budou trvat na svém, nebo začnou kličkovat, jako to najednou dělá Lavrov. Připomeňme si, co říkal Miloš Zeman na ostrově Rhodos v září: „Je třeba odstranit sankce, které jsou nejen zbytečné, ale i rozporuplné. Vyvolávají opačný efekt, než jejich autoři očekávají. Mezi civilizovanými státy je třeba rozvíjet dialog založený na principu výměny lidí, výrobků, kapitálu a samozřejmě informací bez jakékoli cenzury.“ Miloši, Miloši. Jak se z tohoto budeš nyní chtít vyvléknout?

„Červené karty“ jsou připravené se Miloši Zemanovi připomenout kdykoli a kdekoli. Snad již také napodruhé vyjde senátorům z klubů STAN a KDU-ČSL (iniciátory byli senátoři Horník a Šilar) prosadit pozvání Miloše Zemana do senátu, aby vysvětlil své chování, jednání a počínání posledních měsíců. Uvidíme. Pokud senátoři návrh schválí a Zemana pozvou, pak bude zajímavé si poslechnout jeho vysvětlování. Dovolím si ale tvrdit, že se v senátu Zeman neobjeví a jen senátorům vzkáže, že si mají jeho vysvětlení najít v médiích. Takto totiž odpověděl při prvním pokusu o pozvání, který v senátu 3. prosince neprošel.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Dopis poslancům a senátorům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č.3

Vážená poslankyně, senátorko, vážený poslanče, senátore,
ve třetím dopise bych chtěl připomenout 10. prosinec, Mezinárodní den lidských práv, který je, jak jistě víte, připomínkou vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN z roku 1948.
Rád bych poděkoval panu senátorovi Janu Horníkovi a panu senátorovi Petru Šilarovi (kluby STAN a KDU-ČSL), že iniciovali první pokus začít se v Senátu zabývat konáním prezidenta Zemana, které jednoznačně znehodnocuje význam lidských práv. V otevřeném dopise, který Miloši Zemanovi oba kluby zaslaly, však ještě chybí zmínka o jeho výrocích znevažujících a bagatelizujících brutální zákrok na Národní třídě v listopadu roku 1989.

V článku 10 bod 1 Listiny základních práv a svobod, která je součásti ústavního pořádku České republiky se píše: „Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.“ Mám obavu, aby se opět nepřešly nehorázné a hanebné výroky, kterými Miloš Zeman jednoznačně podkopal dobrou pověst a čest několika tisíc účastníků demonstrace 17. listopadu 1989.

Jako jeden z přímých účastníků „Národní třídy“ vás, politiky, vyzývám, abyste apelovali na prezidenta České republiky, aby se OMLUVIL nám všem, kteří jsme tehdy byli surově zmláceni. A především, aby se omluvil všem, kteří si trvalé zdravotní nebo psychické následky z té doby nesou dodnes. Vyzývám vás, abyste udělali vše, aby úřad prezidenta republiky opustil člověk, který, nade vši pochybnost, porušuje Ústavu České republiky.

Nechci prezidenta, který nemluví pravdu. A to, že nemluví pravdu, je evidentní z jeho popisu tehdejších událostí. Pokud totiž Miloš Zeman říká, že na Národní tehdy byl a nic tak závažného se tam nedělo, pak nemluví pravdu. Jestliže tam nebyl, pak nemluví pravdu, když říká, že tam byl. Ještě si může Miloš Zeman myslet, že lžeme my všichni, kdo jsme tam byli. Za sebe ale prohlašuji, že já tedy opravdu nelžu.

Protesty proti Miloši Zemanovi chápu jako protesty proti způsobu jednání a chování. Nikoli pouze proti jeho osobě. Ani hlava státu (natož ona) si nesmí dovolit špinit jména lidí, kteří se dokázali postavit moci. Zmláceni byli i pro to, abyste si také vy, kdo dnes sedíte na poslaneckých nebo senátorských židlích, mohli dopřávat demokracie a svobody.

Mám právo požadovat po vás, našich volených zástupcích, abyste hájili pravdu. Mám právo, abyste udělali vše, aby tato republika ve svém čele neměla člověka, který evidentně pravdu nemluví. Mám právo na to, abyste udělali vše, aby se Miloš Zeman za svá vyjádření veřejně omluvil. A to nejen účastníkům tehdejších událostí 17. listopadu 1989, ale také celému národu za to, že shazuje a podrývá nezpochybnitelné historické události. Že podrývá události a činy, na které bychom jako národ měli být hrdí. Nechci se nakonec, díky nečinnosti odpovědných politiků, dočkat toho, že nám všem Miloš Zeman v plynné ruštině oznámí, že Charta 77 byla partička kavárenských povalečů a že mistr Jan Hus nebo Jan Palach uhořeli nešťastnou náhodou.

Je příjemné, že se daří do jednotného proudu spojit všechny hlavní organizátory protestních akcí proti Miloši Zemanovi, včetně iniciativy „distancujemese.cz“, kterou zorganizoval pan Michael Kocáb. Společným jmenovatelem všech protestů není pouze osoba Miloše Zemana, ale hlavním cílem je potřeba permanentního boje za dodržování lidských práv a boje proti těm, kteří podlehli fenoménu moci a lidská práva jsou pro ně pouhými dvěma slovy.

Moje jméno je jménem jednoho z občanů, ale snad si vážnost situace uvědomíte ze jmen signatářů, kteří jsou pod výzvou pana Kocába podepsáni. Možná byste si vážnost situace mohli uvědomit i z toho faktu, že jsou to opět mladí, kteří jsou ze zoufalství prvními na ulicích a demonstrují. A já osobně jsem z nich naprosto nadšený.

Další akcí, kterou organizují, je připomínka Mezinárodního dne lidských práv. Dne 10. prosince v 19:00 budou na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze.
Petr Suda

LISTOPAD JEŠTE NESKONČIL (facebook)

Rubriky: Dopisy poslancům a senátorům | Napsat komentář

Dopis poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 2

Vážená poslankyně, vážený poslanče,
v druhém dopise bych Vás chtěl požádat, z pozice externího pozorovatele, zda bychom jako občané mohli cítit vyšší míru parlamentní demokracie ve smyslu vyššího počtu poslanců komunikujících s médii.

Plně si uvědomuji, že práce poslanců je velice zodpovědná a „prokousávat se“ všemi souvislostmi a spletitostmi zákonů je pracné a časově velmi náročné. Ale přece jen. Najděte si, prosím, čas také na novináře či redaktory. Vždyť jistě nejste domluveni, že bude v každé straně medializováno pouze několik osob. Pokuste se oprostit od případného strachu nebo studu.

Myslím, že jsme všichni rádi, že se z nás každými dalšími volbami stávají demokraticky vyspělejší občané a že se náš přístup k volbám mění. Stále méně chodíme volit pouze ty, které nám vedení stran nadepíše na horní místa kandidátek, a vyjadřujeme stále více podporu konkrétním osobnostem či dokonce novým stranám či hnutím. Volby se již také nepovažují za povinnost a snižování účasti voličů ve volbách přece rovněž „něco“ naznačuje. Je příjemné vidět, že nejsme ovce, kterým chce Klaus nebo Zeman nebo kdokoli jiný diktovat koho a jak volit.

Co je ale platná vyšší vyspělost občanů, když se následně v médiích s novými nebo ve volbách občany více preferovanými osobnostmi nesetkáváme. Odpusťte, že budu mluvit „na rovinu“, ale v posledních několika týdnech okolo „přešlapů“ prezidenta Zemana jste byli, podle mého názoru, opravdu málo slyšet a vidět.

Jsem přesvědčen, že vám lidé odpustí špatné formulace či přeřeknutí. Neodpouštějí ale sázku stran či hnutí na zviditelňování pouze několika, nebo dokonce jen jedné osoby. O tom by, podle mého úsudku, mohla vyprávět TOP 09, kde pan Schwarzenberg, kterého si jinak osobně velmi vážím, nezajistil jako předseda strany, aby mediálně nevynikal pouze pan Kalousek. ANO 2011 má tendence podobného efektu, přestože se v tuto chvíli, podle volebních preferencí, jeví skutečnost poněkud jinak. A nyní si dovolím rýpnout hodně. Svým nereagováním na dění posledních týdnů jste třeba zadělali na založení hnutí kupříkladu s názvem ANTI-ZEMAN 2014 atd. atd. Přál bych si, aby již nikoli.

Ano, je to o osobní odvaze a jistě i odpovědnosti za pronášená slova či názory. Ale jste to vy, kdo si zvolil toto povolání – poslání. A s ním je spojeno zviditelnění se, protože bez něj své vize, postoje či názory nemůžete prosadit.

Petr Suda
především z médií pozorující občan

LISTOPAD JEŠTE NESKONČIL (facebook)

Rubriky: Dopisy poslancům a senátorům | Napsat komentář

Dopis poslancům PS Parlamentu ČR č.1

Dopis poslancům PS Parlamentu ČR č.1

Vážená poslankyně, vážený poslanče,
obracím se na Vás, protože chci mít čisté svědomí před sebou samým, svými dětmi i spoluobčany. Tímto dopisem vyjadřuji svůj vlastní názor, o němž vím, že může být mylný. Říkám jej však s plnou zodpovědností.

Domnívám se, že by již mohlo být opravdu dost manipulativního jednání ze strany některých veřejně činných osob, které se snaží zprava, zleva, závisle či nezávisle ovládat naši zemi. Jejich jednání, chování, vystupování, výroky a projevy jsou evidentně vedeny pouze a jen za účelem dosažení jediného cíle – MOCI.
Hrají svoji HRU a je jim úplně jedno, jestli mluví pravdu, polopravdu nebo přímo lži.

Hlavními hráči jsou Václav Klaus a Miloš Zeman. Lidé, kteří postupně ztratili páteř a své konání uzpůsobili pouze a jedině tomu, aby se mohli opájet mocí a vlivem.

Pokud si hráli svoji hru na vlastním hřišti České republiky, tak to byla záležitost občanské a politické vyspělosti nebo nevyspělosti obyvatel této země, ale jestliže začínají hrát kartami světovými, pak je z mého pohledu třeba zasáhnout. Jejich vyjádření k ukrajinské krizi jsou velmi závažná a mají mezinárodní vliv a dosah. Nejsem již schopen sledovat, jak tito dva pánové, pouze ze svých vlastních pohnutek a touhy po udržení si voličské základny, sahají po vyjádřeních, o která se může opřít takový despota, jakým je Vladimír Putin. Mnoho a mnoho lidí na ukrajinské i ruské straně přichází o životy POUZE A JENOM proto, že si několik demagogů posedlých touhou po moci hraje další své hry.

Je mi smutno. Je mi smutno z toho, že ANI JEDEN z vás, poslanců Parlamentu České republiky, není schopen se postavit lidem typu Zemana, Klause, Dlouhého, Dolejše apod. Že nedokážete DŮRAZNĚ VYSTOUPIT proti naprosto nezodpovědným, s vlastizradou hraničícím činům a vyjádřením Klause a Zemana, dvou největších manipulátorů novodobé historie České republiky.

Vážené poslankyně, vážení poslanci. V době, kdy nás bezohledně bili na Národní třídě, a pak ještě několik málo měsíců potom jsem věřil ve svobodu a demokracii. Od opoziční smlouvy mám však pocity prázdnoty a zklamání, které se stupňují. Vrcholem jsou události posledních týdnů, kdy již mlčet nemohu a nechci.

Děkuji za Váš čas. Stále věřím, že máme demokracii a právo na vyjádření vlastního názoru a že v této zemi stále platí Listina základních práv a svobod. Věřím také, že podaří-li se eliminovat vliv lidí typu Zemana nebo Klause, má tato republika obrovský potenciál a oddechne si i celý svět. Je pouze na vás, politicích, jestli budete konat nebo budete strkat hlavu do písku.
Petr Suda
občan a bývalý student PřF UK,
účastník Národní třídy 17.11.1989

LISTOPAD JEŠTE NESKONČIL (facebook)

Rubriky: Dopisy poslancům a senátorům | Napsat komentář

Listopad ještě neskončil na Facebooku

LISTOPAD JEŠTĚ NESKONČIL (facebook)

Na Facebooku přidáváme vybrané události od 17.11.2014, kdy přišel zásadní zlom a Miloš Zeman na Albertově ukázal, jak pohrdá polistopadovým vývojem.

Jsme si jisti, že cesta za svobodou a demokracií, kterou jsme započali před 25 lety, a kterou si nyní v listopadu opět připomínáme, ještě zdaleka neskončila.

Rubriky: Facebook | Napsat komentář

Několik vět čistého Zoufalství

(otevřený dopis)

Jako jeden z přímých účastníků zákroku na Národní třídě 1989 bych chtěl opět s holýma rukama a s pocitem čistého zoufalství vzkázat pár vět Miloši Zemanovi, který v současné době zastává nejvyšší úřad této země.

Pane Zemane, přestože tehdejší zákrok na Národní třídě byl opravdu brutální a výjimečně krvavý, tak tehdejší fyzické rány jsou naprostým odvarem bolesti, kterou mně osobně, a dovolím si tvrdit, že i dalším slušným lidem této země, zasazujete Vy svým veřejným chováním a vystupováním na domácí i mezinárodní půdě. Nevážím si Vás a nepovažoval, nepovažuji a nikdy nebudu považovat za mého prezidenta. Společně ruku v ruce s panem Klausem jste si dokázali pomocí, z mého pohledu, největšího polistopadového zločinu na obyvatelstvu České republiky, Opoziční smlouvy, přivlastnit moc a dopustili, aby vládu převzali podobní a mnohdy i horší gauneři, než kteří zde vládli před rokem 1989. Jste jednou z hlavních příčin, proč v této době mnoho lidí vzpomíná na éru komunismu s nostalgií.

Vrcholem mého pocitu zoufalství se stal jednak Váš projev z Lán, ale horší jsou Vaše názory a kroky, které podnikáte v oblasti zahraniční politiky a především Vaše již neskrývané projevy přízně k Rusku a Vladimiru Putinovi. Jste velikou ostudou této země. Jste samolibý, mocichtivý, zamindrákovaný a ubohý člověk. Jediný pocit, který ve mně vyvoláváte, je upřímná lítost.

Bál jsem se večer 17. listopadu 1989, bál jsem při objíždění továren v prvních dvou třech dnech po 17. 11., kdy opravdu nikdo netušil, co se bude dít. Dnes již naštěstí není důvod, abych se bál Vás.

Mnoho nás, bývalých studentů aktivních v době revoluce, se ptalo, kdo že nám to ukradl listopadovou revoluci. Z dnešního pohledu a v kontextu všech skutečností je to jasné. Jste to především Vy a bývalý prezident Klaus. Pevně doufám a věřím, že slovo „bývalý“ bude co nejdříve spojováno i s Vaší osobou.

Nikdy bych nevěřil, že po 25 letech půjdu znovu na Albertov a budu skandovat: Miloše do koše!!!
Petr Suda
bývalý student PřF UK

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář